Planning your budget
  
Start Date
End Date
         

Colombia Visa Information
COLOMBIA VISA

     ในเมืองไทยไม่มีสถานทูต สถานกงศุลที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผู้ประสงค์จะขอวีซ่าต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
     1.กรอกฟอร์มวีซ่า พร้อมลายเซ็นต์ให้เหมือนในพาสปอร์ต
     2.รูปถ่ายสี ขนาด 3 X 3 cm (นิ้วครึ่ง X นิ้วครึ่ง) จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
     3.พาสปอร์ตที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
     4.สำเนาพาสปอร์ต
     5.จดหมายรับรองจากที่ทำงานอธิบายจุดประสงค์ในการเดินทางไปโคลัมเบียโดยละเอียด พร้อมทั้งรับรองว่าค่าใช้จ่ายระหว่างพำนักอยู่ในโคลัมเบียจะออกให้โดยบริษัทฯ
     6.จดหมายเชิญจากบริษัทในโคลัมเบีย อธิบายจุดประสงค์ในการเดินทาง และรับรอง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของผู้เดินทางในระหว่างพำนักอยู่ในประเทศโคลัมเบีย จดหมายจะต้องเป็นภาษาสเปน และรับรองโดยผู้มีอำนาจรับรองเอกสารตามกฎหมาย ของประเทศโคลัมเบีย (NOTORIAL PUBLIC IN COLOMBIA) จดหมายนี้ต้องออกให้ สองฉบับ โดยฉบับแรกส่งหาสถานกงศุลที่กัวลาลัมเปอร์ตามที่อยู่ข้างต้น และฉบับที่ สองส่งหาผู้เดินทาง ทั้งนี้ให้ส่งเป็นแฟ็กซ์มาก่อนแล้วค่อยส่งตัวจริงตามมา
     7.หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทฯ (ที่เป็นผู้ออกจดกมายเชิญ) ในโคลัมเบีย ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ ของโบโกต้า หรือเมืองอื่นที่บริษัทฯได้มีการจดทะเบียนไว้ หนังสือรับรองนี้ต้องใช้เป็นภาษาสเปน
     8.หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทฯในประเทศไทย (ที่เป็นภาษาไทย) และนำ เอกสารตัวจริงพร้อมสำเนา ไปติดต่อแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมรับรองเอกสารที่ กองสัญชาติและนิติกรณ์ (เปิดทำการ 08.00-15.00 จันทร์-ศุกร์) กรมการกงศุล แจ้งวัฒนะ โทร 02 981 7170-99 แผนกรับรองคำแปลเอกสาร หากผู้มีอำนาจในบริษัทฯ ไม่สามารถไปดำเนินการด้วยตัวเอง ให้ทำจดหมายมอบ อำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ ไปยื่นคำร้อง ขอทำการแทน ปกติใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ (ไม่รวมวันยื่นคำร้อง) ค่าใช้จ่าย ประมาณ 200 บาท ถ้าด่วนเพิ่มเป็น 400 บาทรอรับได้ภายใน 3 ชั่วโมง (กรุณาโทร สอบถามเพิ่มเติมกับแผนกรับรองคำแปลก่อน เพราะเอกสารและค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
     9.ต้องฉีดซีนป้องกันไข้เหลือง ก่อนเข้าโคลัมเบีย โดยติดต่อขอฉีดวัคซีนได้ที่
         - ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ในบริเวณตรวจคนเข้าเมือง สาธร,สวนพลู ระหว่างเวลา 08.30-16.00 โทร 02-286 0161 (ใช้สำเนาพาสปอร์ต และเสียค่า วัคซีนประมาณ 550 บาทต่อคน)
        - ร.พ.บำรุงราษฎร์นราดูล โทร 02 590 3430
การฉีดวัคซีนต้องฉีดล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนเดินทาง
     10.ค่าวีซ่าชำระเป็นเงินสดในวันสัมภาษณ์จำนวน USD 150.-
     11.ผู้เดินทางต้องเดินทางไปสถานกงศุลที่กัวลาลัมเปอร์เพื่อทำการสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กำหนด
     เอกสารในข้อ 1,4,5,6,7 และ 8 จะต้องส่งแฟ็กซ์ไปที่สถานกงศุลในกัวลา ลัมเปอร์ ที่หมายเลขแฟ็กซ์ 007-603 2164 5487 และเจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารต่อไปให้สถานทูตที่ โคลัมเบียเพื่อพิจรณา หลังจากได้รับการอนุมัติวีซ่าจากสถานทูตที่โคลัมเบีย ผู้เดินทางจะต้องเดินทางไป สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ที่กงศุล กัวลา ลัมเปอร์ พร้อมนำเอกสารตัวจริง ที่กำหนดข้างต้น ไปแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย
     การนัดสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่กงศุล สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 007-603 2164 5488 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 วันจันทร์ - ศุกร์ ใช้เวลาในการยื่นเรื่องเพื่อพิจรณาประมาณ 2-3 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับว่าทางสถานทูตที่โคลัมเบียจะตอบเรื่องมาช้าหรือเร็ว (ควรโทรติด ตามเรื่องกับเจ้าหน้าที่ประมาณ 5-10 วันหลังจากส่งแฟ็กซ์ไปว่าได้รับการอนุมัติหรือยัง หากเรื่องอนุมัติแล้วก็ให้นัดสัมภาษณ์ต่อ)

สถานฑูตโคลัมเบีย ประจำประเทศมาเลซีย
Consular Section of the Embassy of Colombia
Business Suite 19a-26-1 Level 26,UOA Center
Jalan Pinang 50450,Kuala Lumpur,Malaysia
Tel.007-603 2164 5488
Fax.007-603 2164 5487
Email : [email protected]

 * Note : เอกสารที่แจ้งทั้งหมด ยื่นผ่านทาง Travel Click เท่านั้น(All document must be )

  Phone  : (+66) 2249 4911 Ext. 120,  121,  122,  123
  Cell Phone  : (+66)   86  329-2395, (+66)   86  305-0697
  Facsimile  : (+66)  2249-9977
  Email  : [email protected]

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Travel Click (Thailand) Co., Ltd.
43/43 Soi Prayapirane, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone: 66 (0) 2249 4911 / Facsimile: 66 (0) 2249 9977
Copy Right © 2015 Travel Click (Thailand) Co., Ltd. www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................