งบเท่าไร เที่ยวที่ไหนได้บ้าง
  
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
         

World Dream - ฮ่องกง-นาตรัง-ดานัง-ฮ่องกง 6D 5N
ต้อนรับสู่ ประเทศฮ่องกง ท่าเรือไคตั๊ก - ล่องน่านน้ำสากล - นาตรัง, ประเทศเวียตนาม - ดานัง, ประเทศเวียตนาม - ล่องน่านน้ำสากล - ต้อนรับกลับสู่ ประเทศฮ่องกง ท่าเรือไคตั๊ก
Info PDF Download.
Start Date End Date Price Book Now
29 December 2019 3 January 2020 21,645


.........................................................................................................................................................................................................................................................

บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด
43/43 ซอยพระยาพิเรนทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 2249 4911 / โทรสาร: +66 2249 9977
Copy Right © 2015 บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................