งบเท่าไร เที่ยวที่ไหนได้บ้าง
  
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
         

เที่ยวครบไฮไลท์ จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง
ออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE616 –ฉางซา –ฟ่งหวง –อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง –สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน –จางเจียเจี้ย –เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) –ถ้ำประตูสวรรค์ –ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) –อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง –สวนจอมพลเฮ่อหลง –ถนนคนเดินซีปู้ –ภาพวาดทราย –สะพานแก้วที่ยาวที่สุด –จางเจียเจี้ย –ฉางซา –ถนนคนเดินหวงซิงลู่ –ฉางซา (สนามบินฮวงหัว) –กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
Info PDF Download.
Start Date End Date Price Book Now
Empty


.........................................................................................................................................................................................................................................................

บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด
43/43 ซอยพระยาพิเรนทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 2249 4911 / โทรสาร: +66 2249 9977
Copy Right © 2015 บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................