งบเท่าไร เที่ยวที่ไหนได้บ้าง
  
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
         

The Great of Persia อิหร่าน 7D 4N
ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน โดย สายการบิน มาฮานแอร์(W5) เที่ยวบินที่ W5050 – เตหะราน – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – พระราชวังโกเลสตาน – พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย – ชีราช – สุเหร่าสีชมพู - เปอร์เซโพลิส – เนโครโพลิส – อิสฟาฮาน – จัตุรัสอิหม่าม – มัสยิดอิหม่าม – มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ – พระราชวังอาลี คาปู – พระราชวังเซเฮล โชตุน – วิหารแวงค์ – สะพานคาจู– อับยาเน่ห์ – คาซาน – คฤหาสน์เศรษฐี – โบรูเจอร์ดี เฮาส์ – สวนฟิน -คาชาน – ทะเลทราย – ทะเลเกลือ – เตหะราน – หอคอยมิลาด ทาว์เวอร์ – ร้านทาวาโซ่ – สนามบิน -กรุงเทพ
Info PDF Download.
Start Date End Date Price Book Now
Empty


.........................................................................................................................................................................................................................................................

บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด
43/43 ซอยพระยาพิเรนทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 2249 4911 / โทรสาร: +66 2249 9977
Copy Right © 2015 บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................