งบเท่าไร เที่ยวที่ไหนได้บ้าง
  
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
         

ญี่ปุ่น โตเกียว เทศกาลชมดอกซากุระ 5วัน 3คืน
ญี่ปุ่น... โตเกียว เทศกาลชมดอกซากุระ 5วัน 3คืน เดินทางโดยสายการบิน Japan Airlines (JL) – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – แช่น้ำแร่ – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – หลวงพ่อโตคามาคูระ – ชมซากุระ – ช้อปปิ้งชินจุกุ – อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียว หรือ ซื้อเพิ่มโตเกียวดิสนีย์แลนด์ – วัดอาซะกุสะ – ห้างอิออน (T_ID : 178) Goal Groups
Start Date End Date Price Book Now
19 March 2018 23 March 2018 39,900
20 March 2018 24 March 2018 41,900


.........................................................................................................................................................................................................................................................

บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด
43/43 ซอยพระยาพิเรนทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 2249 4911 / โทรสาร: +66 2249 9977
Copy Right © 2015 บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................