งบเท่าไร เที่ยวที่ไหนได้บ้าง
  
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
         

รู้ไหมเอ่ย...ประเทศในกลุ่มเช็งเก็นวีซ่า มีประเทศอะไรบ้าง?

ประเทศในกลุ่มเช็งเก็นวีซ่า 26 ประเทศ :-
1.เบลเยี่ยม (Belgium)
2. ฝรั่งเศส (France)
3. เยอรมนี (Germany)
4. กรีซ (Greece)
5. อิตาลี (Italy)
6. ลักเซมเบิร์ก (Luxemburg)
7. เนเธอร์แลนด์ (The Netherlands)
8. โปรตุเกส (Portugal)
9. สเปน (Spain)
10. ออสเตรีย (Austria)
11. เดนมาร์ก (Denmark)
12. ฟินแลนด์ (Finland)
13. ไอซ์แลนด์ (Iceland)
14. นอร์เวย์ (Norway)
15. สวีเดน (Sweden)
16. สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)
17. เอสโตเนีย (Estonia)
18. ลัตเวีย (Latvia)
19. ฮังการี (Hungary)
20. ลิทัวเนีย (Lithuania)
21. มอลตา (Malta)
22. โปแลนด์ (Poland)
23. สโลวะเกีย (Slovakia)
24. สโลวีเนีย (Slovenia)
25. สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)
26. ลิเทนซไตน์ (Liechtenstein)

แหล่งอ้างอิง : https://www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-countries-list/

.........................................................................................................................................................................................................................................................

บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด
43/43 ซอยพระยาพิเรนทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 2249 4911 / โทรสาร: +66 2249 9977
Copy Right © 2015 บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................