Planning your budget
  
Start Date
End Date
         

JAPAN USJ FUJI TOKYO 2018 7D 4N
JAPAN USJ FUJI TOKYO 2018 7D 4N เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) – อาราชิยาม่า – นั่งรถไฟสายโรแมนติค – วัดคิโยมิสึ – โอซาก้า – สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ [การันตีเข้าโซนแฮร์รี่พอตเตอร์] – นาโกย่า – รถไฟด่วนชินคันเซน – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์คาวากูจิโกะมิวสิคฟอร์เรส – ออนเซน – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – คามาคูระ – โยโกฮามา ไชน่าทาวน์ – วัดอาซะกุสะ – โอไดบะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ (T_ID : 172) Goal Groups
Start Date End Date Price Book Now
10 April 2018 16 April 2018 69,900


.........................................................................................................................................................................................................................................................

Travel Click (Thailand) Co., Ltd.
43/43 Soi Prayapirane, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone: 66 (0) 2249 4911 / Facsimile: 66 (0) 2249 9977
Copy Right © 2015 Travel Click (Thailand) Co., Ltd. www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................