Planning your budget
  
Start Date
End Date
         

Great Route Snow Wall 6 Days
โอซาก้า - เกียวโต - นาโกย่า - ทาคายาม่า 6 วัน เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) - Japan Alps - กำแพงหิมะ - ปราสาททองคินคาคุจิ - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ - เมืองเก่าซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - กระเช้าพาโนราม่า - เขื่อนคุโรเบะ - เมืองโตเกียว - ทาเทยาม่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดปีละครั้งในช่วงกลางเดือนเมษาถึงปลายเดือนมิถุนา เพราะฉะนั้น ท่านมีโอกาสได้เที่ยวแค่ปีละครั้งเท่านั้น สามารถนั่งรถ 7 ประเภทในเวลาเดียวกัน โดยจะมีรถราง กระเช้า รถไม่ใช้น้ำมัน รถไฟ รถบัสที่ไม่มีควัน (T-ID : 136) (TCASJAP17001)
Info PDF Download.
Start Date End Date Price Book Now
Empty


.........................................................................................................................................................................................................................................................

Travel Click (Thailand) Co., Ltd.
43/43 Soi Prayapirane, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone: 66 (0) 2249 4911 / Facsimile: 66 (0) 2249 9977
Copy Right © 2015 Travel Click (Thailand) Co., Ltd. www.travelclick.biz All Rights Reserved.
.........................................................................................................................................................................................................................................................